Няколко снимки на извършени от нас монтажи на легнал полицай

Предлагаме малка галерия на извършени доставки и монтажи на легнали полицай. При монтаж на общински пътища е необходимо да се съгласува проект с КАТ и местната община, като поставянето на знаци е задължително.

Препоръчваме монтажа да се извършва с дебело стеблени винтове, които да се преглеждат и притягат през определен период от време. При по-слабите настилки е необходимо това притягане да е по-често с което ще удължите живота на настилките

Доставка на легнал полицай
Доставка на легнал полицай
Доставка на легнал полицай
Доставка на легнали полицай и гумени ограничители на скоростта
Доставка на легнали полицай и гумени ограничители на скоростта
Доставка на легнали полицай и гумени ограничители на скоростта
Публикувано в Без категория на от .