За нас

„Мапет.бг“ ООД
Ид. № по Булстат: 200919169

Адрес за кореспонденция:
Гр. София 1113, Район „Изток”, ул. „Атанас Далчев” №10 вх. Б.
Телефон: 0889 89 69 29 – Петър Петров

e-mail: info@mapet.bg

Банкова сметка:
Обединена Българска Банка, клон „Драган Цанков“
IBAN: BG27UBBS80021000206930
BIC: UBBSBGSF